หนังสือแจ้งกรรมการตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนังสือแจ้งกรรมการตัดสิน OBEC Awards

หนังสือแจ้งการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ครั้งที่ 9 ปี 2562

หนังสือแจ้ง ประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่ม สพป.) รวม 191 รายการ

หนังสือแจ้ง ประกวดระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม สพป.) รวม 147 รายการ

ระบบรับสมัครกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภูมิภาค (กลุ่ม สพป.)

เข้าระบบสมัครกรรมการระดับภูมิภาค

(กลุ่ม สพป.)

ดาวน์โหลดแบบใบสมัครกรรมการ

ปฏิทินการดำเนินงาน การประกวดทรงวัลทรงคุณค่า สพฐ. ครั้งที่ 9 (สพป.)

เกณฑ์/คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด